หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ยินดีให้บริการค่ะ
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง แบบสวม 2 แถบ สำนักปลัด จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเสียงตามสายบ้านสองคอน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมพัดลม ก๊อกน้ำ วาล์วน้ำ เหล็กดัดเหล็กอาคารหลังเก่า และรางน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลสองคอน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างต่อเติมหลังคา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ-981 อบ. หมายเลขครุภัณฑฺ์ 003-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างต่อเติมหลังคา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปร่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน/ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันโรคติดต่อและวัสดุเพื่อใช้ในการอบรม จำนวน 10 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสองคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]ซื้อต้นไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวจุดบริการเรือบ้านปากกะหลาง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวจุดบริการเรือบ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]ซื้อต้นไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวจุดบริการเรือบ้านปากกะหลาง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านกะเตียด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงเหล็กติดประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จำนวน 2 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสร้างกุง หมู่ที่ 4 - บ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5 บ้านสร้างกุง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนหลวงหมายเลข 2112 - หน้าวัดศิลาอำภา บ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชาด-ถนนลาดยาง(บ้านดอนชาด-บ้านห้วยสุ) บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากกะหลางจากคุ้มโนนบก-วัดภูศิลาแก้ว บ้านปากกะหลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
  โทรศัพท์ : 045-251-891
  โทรสาร : 045-251-891
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
  จำนวนผู้เข้าชม 1,352,691 เริ่มนับ 4 ก.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10